Generalforsamling 2014

Brædstrup Kultursamvirke                           


Generalforsamling


Brædstrup Kultursamvirke


19.2.2014


1. Valg af dirigent: Keld Winther Rasmussen


Referent: Mette Felbo


Generalforsamlingen har været rettidigt varslet i Brædstrup Avis jf. vedtægterne.


Tilstede: 9 fremmødte + bestyrelse: Formand Inge Nystrøm Fick, næstformand Malene Due Andersen, kasserer Anne Grethe Nørgaard, Petra Rasmussen og Mette Felbo


 


2. Formandens beretning


I 2013 har Kultursamvirket modtaget ialt 11 ansøgninger til de tre ansøgningsfrister, 

8 arrangementer er tildelt penge eller underskudsgaranti. Beretningen godkendt


 


3. Regnskab


Tilskud fra Horsens Kommune 2013:  58.143,00


Udgifter ialt 49.257,65, Indtægter ialt 60.143,00


Regnskabet godkendt


 


4. Indkomne forslag


Ingen forslag


 


5. Valg


Anne Grethe Nørgaard  blev genvalgt,  Bent Søndergård blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen


Som suppleant: Marianne Nørmark


Revisor:  Aksel Bruun genvalgt


 


6. Evt. 


Malene Due Andersen:  Der bliver et oplæg onsdag d.22/10 2014 kl. 19-21 ved arrangementschef Franka Abrahamsen og kulturchef Hanne Damgaard, Horsens kommune, om kulturforvaltningens tanker og planer for kulturen i Horsens og centerbyen Brædstrup. Hvordan skaber vi sammen et rigt kulturliv?  Efterfølgende drøftelse af ideer og spørgsmål fra de fremmødte.