Om os

Brædstrup Kultursamvirke                           

Kultursamvirket i Brædstrup


Brædstrup Kultursamvirke blev dannet på et møde i Det gamle Rådhus den 22. august 2007

  -  en gestus fra Horsens Kommune for at tilgodese kulturen i Brædstrup By.


Hvert år bevilliger Horsens kommune et beløb, som Kultursamvirkets bestyrelse administrerer. Tre gange om året er det muligt at søge midler til aktiviteter i Brædstrup by. Se mere under Vedtægter.


Kultursamvirket tager også selv initiativ til arrangementer i Brædstrup.


best.4
LJ 3207
20170222_193709-udsnit