Generalforsamling 2019

Brædstrup Kultursamvirke                           


Formandsberetning for Brædstrup Kultursamvirke 2019
Generalforsamling, 14.9.2020, Brædstrup Bibliotek

 

Dette er beretningen for 2019, som skulle været aflagt på den ordinære generalforsamling 23. marts i år.


På generalforsamlingen 27. februar 2019 valgte den tidligere formand Malene Due Andersen ikke at genopstille.

Marianne Nørmark blev valgt ind, Birgit Forsingdal og jeg genopstillede og blev genvalgt og bestyrelsen bestod således af Bent Søndergård, Marianne Nørmark, Anne Grete Nørgård som kasserer, Birgit Forsingdal som næstformand og mig som formand.


Vi har holdt tre ordinære bestyrelsesmøder og desuden haft udvalgsmøder i forbindelse med vedligeholdelse af hjemmesiden. I den forbindelse betalte vi Tina Kortbæk Jensen her fra Brædstrup, der arbejder professionelt med hjemmesider, for at stramme op på layout og funktionalitet.

I august var vi på en inspirationstur til Kjellerup, hvor der var en mangfoldighed af skulpturer rundt omkring i byen.

Op til ansøgningsfristerne i juni og oktober havde vi indlæg i Brædstrup Avis, der fortalte om Brædstrup Kultursamvirke og muligheden for at søge midler.

I 2019 fik vi til vores tre ansøgningsrunder 12 ansøgninger og vi beviligede midler til 11 arrangementer. I alt har vi i 2019 bevilliget 71.750 kr.


Bevilliget på mødet 5.2.2019
Musik i Gaden 10.000 
Kunstforeningen 2.000 kr.
Vestegnens Fotogruppe 1.500 kr.
Horsensegnens kulturfestival 2.250 kr.
Studiekredsen i ”H.C. Andersens fodspor” 1.500 kr.
BIF badminton/nytårskoncert  6.000 kr.
Børnebyfest  15.000 kr.

Bevilliget på mødet 6.6.2019
 Brædstrup Kunstforening/Tinghuset -kunsthåndværkerdag 10.500 kr
 Brædstrup Borger- og Turistforening- Prinsens Musikkorps 12.000 kr

Bevilliget på mødet 7.10.2019
 Fotoudstilling på biblioteket, Henning B. Carlsen 1000 kr
 Brædstrup Seniorkor, Seniordag 10.000 kr

Siden starten i 2007 har Brædstrup Kultursamvirke bevilliget støtte eller underskudsgaranti til i alt 111 arrangementer

 

Vi er glade for de mange ansøgninger og ikke mindst glade for, at der igen er søgt midler arrangementer, der har børn som målgruppe.

Samarbejdet med Horsens Kommune kører uproblematisk: Vi indsender årsregnskab og liste over de arrangementer, der har fået støtte og får så i marts måned tildelt årets bevilling.

I 2019 stod bestyrelsen ikke selv for arrangementer, som det har været tilfældet tidligere år. Dette skal nok især ses som udtryk for, at medlemmerne i forvejen bruger deres ressourcer i mange andre frivillig-sammenhænge. Det er heller ikke et af bestyrelsens opdrag i følge vedtægterne.

 På generalforsamlingen sidste år blev der talt om, hvor vidt der ville være tale om habilitetsproblemer, hvis bestyrelsen tildelte midler til projekter vi selv stod som arrangører af.  Her synes jeg at det er vigtigt at understrege, at der kun har været tale om ekstraopgaver vi er gået ind i, med afsæt i eget engagement, for at skabe opmærksomhed omkring Brædstrup Kultursamvirke.

 

Mette Felbo
Formand, Brædstrup Kultursamvirke