Generalforsamling 2015

Generalforsamling 25.2. 2015

 

Brædstrup Kultursamvirke

 

1. Valg af dirigent

 

Leif Andersen

Referent: Mette Felbo

 

Generalforsamlingen har været rettidigt varslet i Brædstrup Avis jf. vedtægterne.

 

Tilstede: 2 fremmødte + bestyrelse: Formand Inge Nystrøm Fick, næstformand Malene Due Andersen, Bent Søndergård og Mette Felbo. Kasserer Anne Grethe Nørgaard havde meldt afbud.

 

2. Formandens beretning

 

I 2014 modtog Kultursamvirket 13 ansøgninger. Der blev bevilliget penge til 11 projekter, ialt 37.8000,00 kr.

I alt har Kultursamvirket i løbet af sine 8 år givet støtte til 60 arrangementer.

12. november afholdt vi et velbesøgt debatmøde med arrangementschef Franka Abrahamsen fra Horsens Kommune. Kristian Dyhr (formand for Kulturudvalget) og Hanne Damgård (Kulturdirektør) deltog også. Her blev der bl.a. snakket om behovet for at kulturudvalget og Brædstrup Kultursamvirke mødes årligt for at orientere hinanden, bl.a. med henblik på at få arrangementer til Brædstrup

Beretningen blev godkendt

 

 

3. Regnskab

 

Tilskud fra Horsens Kommune 2014: 58.1076,00

 

Indtægt 58.076,00 kr , udgifter 44.090,7 kr, balance 87.537,11 kr

Regnskabet godkendt

 

 

4. Indkomne forslag

 

Ingen forslag

 

5. Valg

 

Genvalg af Inge Nystrøm Fick, Malene Due Andersen og Mette Felbo

Suppleanten Marianne Nørremark blev genvalgt

Revisor Aksel Bruun blev genvalgt

 

 

6. Evt.

 

Husk at minde Horsens Kommune (Hanne Damgård og Kristian Dyhr ) om at få arrangementer herud, og i resten af kommunen., som opfølgning på novembermødet

Diskussion om at få Brædstrup mere levende.

Er der kommet gang i kulturkalenderen fra Horsens, som Hanne Damgård omtalte på novembermødet?

Også til Horsens musikselskab

Perspektiver: Kultursamvirket vil gerne arrangerer alsang i slutning af august/start september, gerne som en tilbagevendende begivenhed. Der er taget kontakt til Hans Holm, om at lede arrangementet.

Skal der arrangeres en årlig Bjarne Haahr-festval/dag?

Der arbejdes på et Kenneth Bøgh Andersen-arrangement (fantasy-forfatter) med skolerne i området

Hvad med at Kultursamvirket arrangerede en tur til det nye Moesgaard museum?

Snak om mulighed for at streame folkeuniversitetforedrag

Mere pr: Gør opmærksom på, at også enkeltpersoner kan søge om støtte til offenlige arrangementer,.

Skrive til avisen om generalforsamlingen

Der mangler forsamlingshus i Brædstrup

Akustikken er for dårlig i Byrådssalen

 

 

Brædstrup Kultursamvirke

Næste frist for at søge midler er 31. januar 2019