Generalforsamling 2014

Brædstrup Kultursamvirke

Næste frist for at søge midler er 31. januar 2019

 

Generalforsamling

 

Brædstrup Kultursamvirke

 

19.2.2014

 

1. Valg af dirigent: Keld Winther Rasmussen

 

Referent: Mette Felbo

 

Generalforsamlingen har været rettidigt varslet i Brædstrup Avis jf. vedtægterne.

 

Tilstede: 9 fremmødte + bestyrelse: Formand Inge Nystrøm Fick, næstformand Malene Due Andersen, kasserer Anne Grethe Nørgaard, Petra Rasmussen og Mette Felbo

 

 

2. Formandens beretning

 

I 2013 har Kultursamvirket modtaget ialt 11 ansøgninger til de tre ansøgningsfrister,

8 arrangementer er tildelt penge eller underskudsgaranti. Beretningen godkendt

 

 

3. Regnskab

 

Tilskud fra Horsens Kommune 2013: 58.143,00

 

Udgifter ialt 49.257,65, Indtægter ialt 60.143,00

 

Regnskabet godkendt

 

 

4. Indkomne forslag

 

Ingen forslag

 

 

5. Valg

 

Anne Grethe Nørgaard blev genvalgt, Bent Søndergård blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen

 

Som suppleant: Marianne Nørmark

 

Revisor: Aksel Bruun genvalgt

 

 

6. Evt.

 

Malene Due Andersen: Der bliver et oplæg onsdag d.22/10 2014 kl. 19-21 ved arrangementschef Franka Abrahamsen og kulturchef Hanne Damgaard, Horsens kommune, om kulturforvaltningens tanker og planer for kulturen i Horsens og centerbyen Brædstrup. Hvordan skaber vi sammen et rigt kulturliv? Efterfølgende drøftelse af ideer og spørgsmål fra de fremmødte.