Generalforsamling 2016

Referat af Brædstrup Kultursamvirkes Generalforsamling

Tinghuset i Brædstrup

Onsdag den 24. februar 2016

               

1.Godkendelse af dagsorden

2.Valg af dirigent og referent

3.Formandens beretning

4.Regnskab

5.Indkomne forslag

6.Valg: På valg er : Anne Grethe Nørgaard og Bent Søndergård – desuden suppleant og revisor.

7.Evt.


Ad 1:

Dagsordenen godkendt, generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt i avisen tre uger inden.

Ad 2:

Lene Emma Rasmussen og Mette Felbo.

Ad 3:

Aktivt og travlt år.  22 ansøgninger, 15 har fået penge eller underskudsgaranti. Sjovt selv at tage initiativ i bestyrelsen: Alle Synger, som vi gentager 11/9  kl 14 og foredrag med forfatteren Kenneth Bøgh Andersen. Godt at deltage i Fællesarrangement for alle Tinghusets brugere.

Ad 4:

Regnskab: udgifter: 68.235,96, indtægter 60.692,00, balance 79.993,15.

Ad 5:

Ingen indkomne forslag.

Ad 6:

Anne Grethe Nørgaard og Bent Søndergård blev genvalg. Som suppleant blev Birgith Valentin Holm valgt. Revisor Aksel Bruun genvalg.

Ad 7:

Anne Grethe Nørgaard: Forslag: Bestyrelsen bør lave forslag til vedtægtsændring:  Nye medlemmer skal meldes ind fx 14 dage inden generalforsamling i stedet for som nu, samme dag som generalforsamling.


Brædstrup Kultursamvirke