Bestyrelsen

Formand

   Mette Felbo

   Petroleumsstræde 11, Træden, 8740 Brædstrup

   Tlf:   3012 8188 Mail:  mettefelbo @ gmail.com


Næstformand

   Birgit Forsingdal

   Bøgevang 26, 8740 Brædstrup

   Tlf. 2628 1756  Mail: bj @ forsingdal.com


Kasserer

  Anne Grethe Nørgaard

  Rønnealle 12, 8740 Brædstrup

  Tlf.:  7575 2370  Mail: Agn @ turbopost.dk   


Webansvarlig 

  Marianne Nørmark

  Skovvejen 13,  8740 Brædstrup

  Tlf: 42682018 Mail: mariannenormark@gmail.com


  Bent Søndergård

  Vinkelvej 8, 8740 Brædstrup   

  Tlf. : 7575 2789   Mail: Sondergard @ mail.dk


     

Suppleant

   Inge Nystrøm Fick

   Søhulevej  12, Træden,  8740 Brædstrup

   Tlf. : 7575 1700  Mail: Inge@artin.dk


Revisor

  Aksel Bruun

  Drosselvej 10, 8740 Brædstrup


   

 
Brædstrup Kultursamvirke