Om Brædstrup Kultursamvirke

Brædstrup Kultursamvirke

Næste frist for at søge midler er 31. januar 2019

Brædstrup Kultursamvirke blev dannet på et møde i Det gamle Rådhus den 22. august 2007

- en gestus fra Horsens Kommune for at tilgodese kulturen i Brædstrup By.

Hvert år bevilliger Horsens kommune et beløb, som Kultursamvirkets bestyrelse administrerer. Tre gange om året er det muligt at søge midler til aktiviteter i Brædstrup by. Se mere under Vedtægter.

Kultursamvirket tager også selv initiativ til arrangementer i Brædstrup.