Medlemsskab


Enkeltpersoner, foreninger og institutioner, der har hjemsted i Brædstrup (postnummer 8740) kan optages som medlemmer.

 

Det er gratis at være medlem af Brædstrup Kultursamvirke.

Medlemskabet giver stemmeret til generalforsamlingen og mulighed for at kandidere til en post i bestyrelsen.

 

Nedenstående formular kan bruges til ind- og udmeldelse.


Ind- og udmeldelse kan også ske skriftligt til formanden.


Se vedtægterne for yderligere information.


 


     


 
 
 
 

Brædstrup Kultursamvirke