Tildelte bevillinger

Brædstrup Kultursamvirke

Næste frist for at søge midler er 31. januar 2019

D. 27. oktober 2018 blev medborgerhuset Tinghuset i Brædstrup åbnet efter en grundig renovering ude og inde. I den anledning blev skulpturen 'Hugin' afsløret. Den står ved indgangen til Tinghuset, og ses her sammen med kunstneren bag, Torben Klostergaard.

Brædstrup Kultursamvirke har støttet mange arrangementer i Tinghuset og bruger stedet til sine bestyrelsesmøder.

Indtil videre har Brædstrup Kultursamvirke bevilget penge til følgende aktiviteter:

 

1 Brædstrup Borgerforening til Grundlovsmødet i Parken 5.000 kr.

2 Tage Agerholm til opstart af en klassisk kvartet "Brædstrup Kvartetten 3.000 kr.

3 Den Jyske Sinfonietta til koncert for børn med gennemgang af instrumenter og musik samt koncert for voksne og børn 13.000 kr.

4 Hårup Folkedanserforening 3.200 kr.

5 Brædstrup Kunstfond til opstart 15.000 kr.

6 Grundlovsarrangement i Parken 6.000 kr.

7 Underskudsgaranti til Seniorkoret, som der dog ikke blev brug for 9.000 kr.

8 "Klippen" til Cafe-eftermiddage (indkøb af højskolesangbøger) 10.000 kr.

9 Brædstrup Kunstforening 10.000 kr.

10 Gudenå Folkekor, til festlig indvielse af "Den nye sal" (tidl. Byrådssalen) til "Musisk Eftermiddag" den 14. november med indslag af fortrinsvis lokale kunstnere. 20.000 kr.

11 Grundlovsarrangement i parken i 2009 6.000 kr.

12 Hårup Folkedanserforening 3.200 kr.

13 Brædstrup Bibliotek: Udsmykning af en væg i børnerum 7.500 kr.

14 Grundlovsarrangement i parken i 2010 5.000 kr.

15 Brædstrup IF: Musik i gaden 15.000 kr.

16 Teen Rock - musikfestival for unge - bibliotekets mødesal - 22. 09. 2010 5.000 kr.

17 Hjemstavnsforeningen - D.G.I. sangbøger 6.000 kr.

18 Biblioteket - Fejring af 125-året for Karen Blixen

ved skuespiller og historiefortæller Inge Marie Svendsen

Bibliotekets mødesal - 17. 11. 2010 4.800 kr.

19 Vesterled og Egebo's venner. Underholdning v. "Lidt god musik" - 26. 10. 2010 2.000 kr.

20 Gudenå Folkekor: Juleopførelse af Anders Öhrwalls: Gaudete i samarbejde med AOF-koret i Horsens. Opførelse 5. dec. 2010 3.000 kr.

21 Brædstrup IF: Musik og dans i gågaden 15.000 kr.

22 Vesterled og Egebo's venner. Underholdning "Lidt god musik - sang - sjov" 2.000 kr.

23 Eventyrhuset og Tinggården - forældreforeningen - Verdens mindste cirkus 15.000 kr.

24 Vesterled og Egebo's venner: Besøg af hospitalsklovn på Egebo 2.000 kr.

25 Brædstrup Kunstforening: Tilskud til fernisering ved 2 udstillinger 1.500 kr.

26 Patchworkgruppen i Brædstrup: Europæisk Patchworkdag 1.000 kr.

27 Bakkelandets Folkedansere: Danseopvisning på Vesterled 2.315 kr.

28 Grundlovsarrangement i parken 2011 6.000 kr.

29 Løbeklubben 8740dk: Gert Rune 2.000 kr.

30 Underskudsgaranti vedr. Nytårskoncert (Badmintonudvalget - BIF) 12,500

Underskudsdækningen beløb sig til 1.411,50 kr.

31 Børneteater på Brædstrup Bibliotek. Ulla Wessel 9.500 kr.

32 Teglværker i Brædstrup området. Jacob Hanguist Petersen 3.000 kr.

33 Musik og dans i gaden. Brædstrup IF 7.500 kr.

34 Brædstrup Rock. Brædstrup IF 7.500 kr.

35 Underskudsgaranti til Seniordagen. A.G. Nørgaard/Seniorkoret: 5.000 kr.

Underskudsdækningen beløb sig til 5.000 kr.

36 Udstilling i Tinghuset. Vestbyens foto- maler- og keramikgruppe 1.500 kr.

37 Folkedanserne: Opvisning på Vesterled (Kørsel til musikken) 2.550 kr.

38 Grundlovsmødet 3.000 kr.

39 Folkefest "Når ord bliver til musik" 3 kor opfører værker af Bjarne Haahr. 7.174,87 kr.

40 Ældresagen til foredrag om døden 2.000 kr.

41 Udstilling i Tinghuset. Vestbyens foto- maler- og keramikgruppe 1.500 kr.

42 Brædstrup Kunstforening, Bibliotek og Aftenskole:

Underskudsgaranti vedr. Foredrag om arbejdet som jordemor i Afghanistan og Afrika (4.500) 1.976 kr.

43 Musik i gaden. Brædstrup IF 15.000 kr.

44 DCH: Hundedag i Parken 4.500 kr.

45 Vesterled og Egebo's venner: 10 års jubilæum - musik mm. 2.500 kr.

46 Brædstrup Borgerforening til Grundlovsmødet i Parken 5.000 kr.

47 Bakkelandets Folkedanserne

Opvisning vedr. Vesterled og Søndergården 2.000 kr.

48 Underskudsgaranti til Silkeborg Kammerorkester

Haydn: Cellokoncert i D-dur og Symfoni no. 27 11.857,75 kr.

49 Udstilling i Tinghuset. Vestbyens foto- maler- og keramikgruppe 2.000 kr.

50 Musik i gaden. Brædstrup IF 15.000 kr.

51 Brædstrup Pensionistforening 1.500 kr.

52 Bakkelandets Folkedanserne 4.000 kr.

 

 

Beviliget på mødet 5.2.2015

53 Horsensegnens Kulturfestival 2.000 kr

54 Vestbyens Fotogruppe 2.000 kr

55 Musik i gaden Brædstup IF 10.000 kr

56 Silkeborg Kammerorkester Underskudsgaranti 5.000 kr

57 Brædstrup Kunstforening 2.000

58 Brædstup Badmintonklub, Nytårskoncert

Underskudsgaranti 8000 kr

 

Beviliget på mødet 4.6.2015

59 Fælles udstilling på Tinghuset v/Kirsten Gissel 800 kr.

60 Styregruppen for Tinghuset/Åbent Hus 5.000 kr.

61 Grundlovsdagsarrangementet 5.000 kr.

62 Brædstrup Bibliotek -Foredrag 3.000 kr.

63 Den Jyske Fionetta 2.500 kr.

64 Bakkelandets folkedansere 1.500 kr.

 

Beviliget på mødet 8.10.2015

65 Fælles udtilling på Tinghuset v/ Kirsten Gissel 1.500 kr.

66 Styregruppen for Aktivitetsparken 6.000 kr.

67 Egebo og Vesterleds venner 1.500 kr

 

Bevilliget på mødet 4.2.2016

68 Seniordag i Brædstrup 15.000 kr.

69 Vestbyens fotogruppe 1000 kr.

70 Mindekoncert for Bjarne Haahr 5000 kr.

71 Hjemstavnsforeningen 1500 kr.

72 Musik i Byen 7.500 kr.

73 Egebo og Vesterled, Karen Bank 1000 kr.

74 Tilskud til bog ang. Schmedes kunstudstilling 4000 kr.

 

Beviliget på mødet 6.6.2016

75 Brædstrup Badmintonklub, Nytårskoncert 5000

76 Brædstrup Borgerforening, Grundlovsmøde 6000 kr.

 

Beviliget på mødet 3.10.2016

77 Walid Dawod, udstilling, 2000 kr

78 Brædstrup kunstforening 5000 kr.

79 Dof Brædstrup Aftenskole + Biblioteket, foredrag 4000 kr.

 

Beviliget på mødet 7.2.2017

80 Kultuturfestival 4000 kr

81 Vestbyens Fotogruppe 2000 kr

 

Beviliget på mødet 7.6.2017

82 Børnefestival: 15.000 kr.

83 Grundlovsmøde 6.000 kr.

84 Musik i gaden 8.000 kr.

85 Nytårsjazz 4.500 kr.

 

Beviliget på mødet 6.2.2018

86 Vestbyens fotogruppe 3000 kr

87 Brædstrup Kunstforening 5000 kr

88 Musik i gaden. 14000 kr

89 Borgerforeningen/Grundlovsarrangement 6000 kr

90 Brædstrup Badmintonfoening/Nytårsjazz 8000 kr

 

Bevilliget på mødet 4.6.2018

91 Brædstrup Kunstforening 5000 kr

 

Bevilliget på mødet 2.10.2018

92 Udsmykning af bibliotekets mødesal 8000 kr

93 Brædstrup Skole: 'Fortællerangreb' 12500 kr