Søg midler

Brædstrup Kultursamvirke                           

Næste frist for at søge midler er 30.9.2019

Man kan søge tilskud 3 gange om året:


Ansøgningsfrister:

31.1.   -  31.5.   - 30.9.

Dvs. ansøgningen skal være modtaget senest den pågældende dag.


Klik på den blå knap for at hente ansøgningsskemaet:                                              (Word-dokument på 2 sider, der skal downloades)

eller kontakt formanden.


Det udfyldte skema sendes som vedhæftet fil til:

kontakt@braedstrup-kultursamvirke.dk

eller afleveres til formanden.


NB: Vær opmærksom på, at der kun kan søges tilskud til aktiviteter, der foregår i Brædstup by, jf § 2 i vedtægterne.


På Horsens kommunes hjemmeside kan man læse om andre muligheder for at søge tilskud til kulturelle projekter og aktiviteter:

Klik her        for at åbne kommunens hjemmeside i et nyt vindue.