Medlemsskab

 

Enkeltpersoner, foreninger og institutioner, der har hjemsted i Brædstrup (postnummer 8740) kan optages som medlemmer.

Det er gratis at være medlem af Brædstrup Kultursamvirke.

Medlemskabet giver stemmeret til generalforsamlingen og mulighed for at kandidere til en post i bestyrelsen.

Nedenstående formular kan bruges til ind- og udmeldelse.

 

Ind- og udmeldelse kan også ske skriftligt til formanden.

 

Se vedtægterne for yderligere information.

 

 

 

 
 
 

Brædstrup Kultursamvirke

Næste frist for at søge midler er 31. januar 2019