Brædstrup Kultursamvirke

Brædstrup Kultursamvirke

 

Næste frist for at søge midler er 1. februar 2018

Brædstrup Kultursamvirke blev dannet på et møde i Det gamle Rådhus den 22. august 2007

- en gestus fra Horsens Kommune for at tilgodese kulturen i Brædstrup By.

Hvert år bevilliger Horsens kommune et beløb, som Kultursamvirkets bestyrelse administrerer. Tre gange om året er det muligt at søge midler til aktiviteter i Brædstrup by. Se mere under Vedtægter.

Kultursamvirket tager også selv initiativ til arrangemnter i Brædstrup.

 

Nyt arrangement:

Onsdag d. 1. november 2017 kl. 19.00 er Brædstrup Kultursamvirke værter ved foredraget

”Over stok og sten” med Ph.d. i friluftsliv Jakob Haahr.

Vi hører om vandring i Danmark i fortid og nutid. Herunder sangens betydning for vandrebevægelsen i 1930'erne. I 30erne voksede vandrebevægelsen frem i Danmark og opnåede tusindvis af medlemmer.

Jakob Haahr er vokset op i Nim og er ansat ved Idrætsuddannelsen på Aarhus universitet.

Jørgen Forsingdal vil akkompagnere til et par sange. Foredraget finder sted i den gamle byrådssal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Nystrøm Fick og Malene Due Andersen

 

Årets generalforsamling fandt sted onsdag d. 22.2. 2017 kl. 19 i Tinghuset, Østergade 9.

Inge Nystrøm Fick, som har været formand siden starten, valgte ikke at genopstille.

Inge har brugt rigtig meget tid og opmærksomhed på Kultursamvirket, og hun fik stor tak for sit arbejde gennem årene. Heldigvis holder hun forbindelsen til samvirket, idet hun meldte sig som suppleant.

Ny formand er Malene Due Andersen, der har været næstformand i en årrække.

Nyt medlem i bestyrelsen er Birgit Forsingdal.