Brædstrup Kultursamvirke

Generalforsamling: Torsdag 1. marts kl. 19 Tinghuset, Brædstrup.

 

Brædstrup Kultursamvirke

 

Næste frist for at søge midler er 1.juni 2018

Brædstrup Kultursamvirke blev dannet på et møde i Det gamle Rådhus den 22. august 2007

- en gestus fra Horsens Kommune for at tilgodese kulturen i Brædstrup By.

Hvert år bevilliger Horsens kommune et beløb, som Kultursamvirkets bestyrelse administrerer. Tre gange om året er det muligt at søge midler til aktiviteter i Brædstrup by. Se mere under Vedtægter.

Kultursamvirket tager også selv initiativ til arrangementer i Brædstrup.